Positiivisuudella kohti hyvää oppimista

Vanha suomalainen kasvatusperiaate, jonka mukaan lapsia – tai opiskelijoita – ei kehuta, etteivät he ylpistyisi, voidaan kuopata. Ihminen oppii hyvällä. Positiivisen opetuksen ja ohjauksen vaikutusta opiskelumotivaatioon ei pidä väheksyä. Opiskelijan on tärkeää saada vahvistusta omalle osaamiselle ja oppimiskyvylle (Kauppila 2003, 49). Oppimistilanteen olisikin hyvä vahvistaa opiskelijan itsetuntoa sekä luoda psykologisia edellytyksiä onnistumiselle. Huomionarvoista on, että negatiiviset opiskelukokemukset yleensä heikentävät opiskelumotivaatiota. Tässä artikkelissa sovelletaan positiivisen pedagogiikan keskeisiä tekijöitä ja sääntöjä aikuisten oppimiseen ja koulutukseen.

Positiivinen asenne, onnellisuus, hyvinvointi ja akateeminen suoriutuminen kytkeytyvät yhteen

Soili Martikainen

Lehtori

050-1234566

soili1.martikainen@laurea.fi