Läsnäolo tai poissaolo

Avoimen ammattikorkeakoulun kursseilla sinun on oltava ensimmäisellä kerralla läsnä tai ilmoitettava poissaolosta vastuukouluttajalle koulutukseen osallistumisen vahvistamiseksi.

Läsnäolo koulutuksessa voi merkitä fyysistä läsnäoloa esim. opetuksessa kampuksella tai verkossa. Oppimisen kannalta osallistuminen läsnäoloa vaativille luennoille ja työpajoihin on tärkeää. Oppiminen vaatii aktiivista kuuntelua ja osallistumista keskusteluun. Luennoilla ja työpajoissa syvennytään koulutuksen aiheeseen ja osallistuja saa ajankohtaisempaa tietoa tai tietoa, jota kirjallisuudesta ei välttämättä löydy. Varsinkin ensimmäiselle tunnille on tärkeää osallistua, koska silloin käydään läpi koulutuksen tavoitteet, suoritustavat ja koulutuksen arviointikriteerit. 

Koulutuksen tietoihin merkityt aikataulutetut luennot tai työpajat ovat pääsääntöisesti läsnäoloa vaativia.

Mikäli koulutuksessa on vaihtoehtoinen mahdollisuus osallistumiseen, kerrotaan siitä kouluttajan toimesta tai tuotesivuilla Laurean verkkokauppa Smartissa. 

Jos et voi osallistua kurssille 

Jos olet estynyt perustelluista syistä osallistumaan ensimmäiseen kontaktikertaan tai aktivoitumaan opinnoissa opettajan asettamien edellytysten mukaisesti, tulee sinun olla yhteydessä vastuukouluttajaan, jotta voitte sopia toteutukselle osallistumisesta. Ilmoittautuminen hylätään, jos et ilmoita poissaolostasi koulutuksen aloituskerralta tai poissaolon syytä ei voida pitää perusteltuna. 

Jos olet estynyt osallistumaan luennoille/työpajoihin, ilmoita siitä aina kurssin vastuukouluttajalle. Kouluttajan yhteystiedot saat koulutuksen tuotesivuilta, koulutuksen oppimisympäristöstä tai asiakaspalvelusta

Päivitetty 08.03.2024