Saavutettavuusseloste

Laurea Smart verkkokaupan saavutettavuudella tarkoitamme sitä, että palvelua voi käyttää ruudunlukuohjelmistolla ja näppäimistön avulla ilman hiirtä. Palvelussa on selkeä ja hahmotettava käyttöliittymä sekä helposti ymmärrettävää sisältöä.

Verkkokaupasta tehtiin pikainen saavutettavuusauditointi ennen verkkokaupan julkaisua kolmannen osapuolen toimesta, minkä tarkoituksena oli löytää merkittävimmät käyttäjää haittaavat tai käyttöä estävät ongelmat. Auditointi suoritettiin NVDA-ruudunlukijalla ja Chrome selaimella. Mobiiliauditointi toteutettiin myös pikaisesti, mutta ongelmat kohdistuvat samoihin elementteihin kuin PC:llä.

Verkkosivuston saavutettavuutta arvioivat asiantuntijat hyödyntävät WCAG 2.1 -ohjeistusta. Arvioinnissa käydään läpi kaikki saavutettavuustasojen A, AA ja AAA yksittäiset onnistumiskriteerit.

Tässä saavutettavuusselosteessa todetaan jo ennen julkaisua havaittuja puutteita, joita ei ole vielä korjattu julkaisuajankohtaan mennessä. Varsinainen saavutettavuusauditointi digitaalisesta palvelusta toteutetaan kevään 2024 aikana. Saavutettavuusongelmien ratkaisu on osa verkkokaupan jatkokehitystä.

Saavutettavuuden tila

Verkkokaupan toiminnallisuuksissa on puutteita saavutettavuudessa. Kriittisenä saavutettavuusongelmana on maksutavan valinta näppäimistöllä. Painikkeita ei ole myöskään merkitty oikein.

Info-sivuston ohjeissa on kriittisiä ongelmia, jotka liittyvät näppäimistökohdistukseen ja ruudunlukijakäyttöön. Palvelussa on myös lieviä kontrastiongelmia.

Jos et saa hoidettua asiaa verkkokaupassamme, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Yhteenveto info-sivun saavutettavuuspuutteista

Informaatio ja suhteet

  • Epäloogiset otsikkotasot
  • Numeron tarkoitus epäselvä ruudunlukijalle

Näppäimistö

  • Infon hakupainikkeen tyhjennyspainikkeeseen ei voi kohdistaa ruudunlukijalla tai näppäimistöllä.​
  • Ohjesivuston sisällysluettelon painikkeet eivät ole kohdistettavissa näppäimistöllä. ​

Näkyvä kohdistus

Kohdistaminen näppäimistöllä ei ole näkyvä linkeissä.

Nimi, rooli, arvo

  • Hakukentän ehdotukset eivät ole selviä ruudunlukijalle
  • Ruudunlukijalla kohdistaessa haitaripainikkeen otsikkoon NVDA-ruudunlukija kertoo, että kyseessä on napsautettava elementti, mutta käyttäjä ei tiedä mikä.​
  • Ruudunlukijalle ei myöskään kerrota onko haitari avattu tai suljettu.​

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000