Cross-Cultural Issues in Service Development

Throughout this course, you’ll learn how to:

  • Identify and understand cross-cultural challenges: gain the ability to identify and deeply understand cross-cultural issues related to service development.
  • Manage multicultural teams: master the art of managing multicultural teams and projects, allowing you to  drive successful outcomes.
  • Develop intercultural communication competencies: learn how to support and develop frontline personnel’s intercultural communication competences.
  • Engage customers: explore strategies to involve diverse customers in the service design processes, ensuring that your services meet the needs and preferences of a global audience.

Don’t miss out on the opportunity to enhance your cross-cultural skills and position yourself as a leader in today’s interconnected world.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Aikataulutettu verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.05.2024 - 31.08.2024

8 paikkaa jäljellä

Ilmoittautuminen: 03.04.2024 - 12.05.2024

75,00 

Ilmoittautuminen suljettu

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Complementary competence, master’s studies in English (CYJ2), Generic studies, Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: englanti

Koulutuksen taso: YAMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 2 / 10

Tietoa koulutuksesta

Tarja Chydenius

Kouluttaja

Tarja Chydenius

Lehtori

Tarja.Chydenius@laurea.fi