EU- ja TKI-rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet

Kurssilla esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset), Horisontti Eurooppa, Erasmus+, LIFE, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region. Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen)

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.12.2023 - 31.07.2024

377 paikkaa jäljellä

Ilmoittautumisaika: 03.04.2024 - 30.06.2024

0,00 

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Koulutuksen laajuus: 1 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: YAMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 23 / 400

Kurssilla esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset), Horisontti Eurooppa, Erasmus+, LIFE, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region.

 1. Johdanto
  Tämä osio sisältää tärkeää tietoa kurssin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.
 2. Yleistä
  Teeman aluksi on pohdintatehtävä liittyen EU:n TKI-rahoitukseen ja omaan rooliin asiaan liittyen. Teemassa esitellään yleisesti EU:n TKI-rahoituksesta ja miten ja kuka sitä voit hakea. Teeman asiantuntijavideon puheenvuorot kertovat eri syitä, miksi kannattaa hakea TKI-rahoitusta.
 3. Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
  Teema esittelee Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman, joka on nimeltään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027. Teemassa esitellään Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sekä aluekehitysrahaston (EAKR) erityispiirteet ja teemat kuluvalla rahoituskaudella. Teeman tehtävä liittyy ESR+ ja EAKR-ohjelmien toimintalinjoihin ja erityistavoitteisiin.
 4. Horisontti Eurooppa
  Teema esittelee Horisontti Eurooppa -rahoitusohjelman taustan ja tavoitteet sekä pilarit sisältöineen. Asiantuntijavideon puheenvuorot kertovat Horisontti Eurooppa -rahoitukseen liittyvistä erityispiirteistä. Teeman tehtävä liittyy ohjelman pilareihin ja missioihin.
 5. Erasmus+
  Teema esittelee Erasmus+-rahoitusohjelman taustan ja tavoitteet sekä avaintoimet sisältöineen. Asiantuntijavideon puheenvuoroissa pohditaan, mitä lisäarvoa kansainvälisyys tuo. Teeman tehtävässä perehdytään tarkemmin Innovaatioyhteenliittymät -toimintoon.
 6. Life-ohjelmat
  Teema esittelee LIFE-ohjelman ja hankemuodot pääpiirteittäin. Tässä teemassa ei ole tehtävää.
 7. Interreg-ohjelmat
  Teema esittelee Interreg-ohjelmista tarkemmin Central Baltic:in sekä Baltic Sea Region:in. Näiden osalta käydään läpi hankkeiden peruspiirteet sekä toimintalinjat ja erityistavoitteet. Lopuksi tutustut asiantuntijavideon puheenvuorojen kautta kansainvälisten hankkeiden erityispiirteisiin. Teeman tehtävä keskittyy edellä mainittujen kahden ohjelman toimintoihin ja hanketyyppeihin.
 8. Yhteenveto ja suoritusmerkintä
  Tässä osiossa kootaan yhteen tärkein sisältö ja voit pyyttää suoritusmerkinnän. Huomiothan, että tämä osio aukee vasta kun olet suorittanut kaikki pakolliset tehtävät.

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaja

Clarissa Bingham

Grant writer

Clarissa.Bingham@laurea.fi