Fasilitoinnin perusteet

Fasilitointi on hyödyllistä erilaisissa tilanteissa, kuten kokouksissa, työpajoissa, strategiasuunnittelussa sekä konfliktien ratkaisussa. Verkkokurssi tarjoaa perusteet fasilitointitaitoihin. Kurssin laajuus on 1 opintopiste.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen)

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.12.2023 - 30.06.2024

551 paikkaa jäljellä

Ilmoittautuminen: 03.04.2024 - 23.05.2024

0,00 

Ilmoittautuminen suljettu

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOH2), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Koulutuksen laajuus: 1 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: AMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 49 / 600

Fasilitointi on prosessi, jossa henkilö tai ryhmä auttaa ja ohjaa ryhmää tai organisaatiota saavuttamaan tiettyjä tavoitteita, parantamaan yhteistyötä, ratkaisemaan ongelmia tai tekemään päätöksiä tehokkaammin. Fasilitaattori toimii välittäjänä ja tarjoaa rakenteen ja menetelmät ryhmätoiminnalle, jotta osallistujat voivat saavuttaa halutut tulokset.

Fasilitaattorin tehtävänä on:

  1. Prosessin helpottaminen: Fasilitaattori auttaa ryhmää suunnittelemaan ja noudattamaan selkeää ja tehokasta prosessia, joka auttaa saavuttamaan tavoitteet. Tämä voi sisältää aikataulujen laatimisen, tehtävien määrittelyn ja keskustelujen ohjaamisen.
  2. Vuorovaikutuksen tukeminen: Fasilitaattori edistää avointa ja rakentavaa vuorovaikutusta ryhmän jäsenten välillä. Hän voi käyttää erilaisia kommunikaatiotyökaluja ja -tekniikoita, jotka auttavat jäseniä ilmaisemaan mielipiteensä ja kuuntelemaan toisiaan.
  3. Konfliktien hallinta: Fasilitaattori auttaa ratkaisemaan mahdollisia konflikteja tai jännitteitä ryhmässä. Hän voi käyttää erilaisia konfliktienhallintamenetelmiä, kuten keskustelua, neuvottelua tai kompromissien etsimistä.
  4. Osallistujien motivaatio: Fasilitaattori pyrkii pitämään osallistujat motivoituneina ja keskittyneinä tavoitteisiin. Hän voi käyttää innostavia puheenvuoroja tai aktiviteetteja, jotka auttavat ylläpitämään ryhmän energiaa.
  5. Dokumentointi: Fasilitaattori voi myös vastata kokouksen tai prosessin aikana tehdyistä päätöksistä ja toimenpiteistä sekä varmistaa, että ne kirjataan ylös ja jaetaan osallistujille.

Tietoa koulutuksesta

Annukka Jussila

Kouluttaja

Annukka Jussila

Lehtori

annukka.jussila@laurea.fi