Haavahoidon asiantuntija

Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys ry:n haavahoitajan auktorisointi -nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.

Hyvinvointi ja terveysala

Lähiopiskelu

Toteutusaika: 04.09.2024 - 27.05.2025

Ilmoittautuminen: 26.02.2024 - 17.05.2024

Ilmoittautuminen suljettu

Koulutuksen laajuus: 30 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Sijainti: Laurea Tikkurila

Haavahoidon asiantuntija-erikoistumiskoulutus on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja se on suunnattu jo työelämässä toimiville edistämään ammatillista kehittymistä.

 • Koulutus aloitetaan 4.9.2024.
 • Koulutuksen hinta on 1500 €.
 • Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK), ensihoitaja (AMK) tai vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto.
 • Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä oman organisaation kehitystehtävän.
 • Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, 01300 Vantaa) ja etäkoulutuspäivät Teamsin välityksellä.
 • Koulutukseen haetaan 26.2.-17.5.2024 välisenä aikana hakulomakkeen kautta. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto valinnan jälkeen.

Kou­lu­tuk­sen osaa­mis­ta­voit­teet 

 • hallitset asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimit itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaat tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitset tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioit ja kehität omaa toimintaasi, vahvistat oman alasi tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tuet työyhteisön osaamista
 • osallistut vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

Koulutus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä moduulista. Kaksi ensimmäistä moduulia tarkastelevat sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa käytännön näkökulmasta. Kolmannessa moduulissa käsitellään vastaanottotoimintaa käytännön- ja käyttäjälähtöisen kehittämisen ja toiminnan uudistamisen näkökulmasta.

Kouluttaja

Hannele Moisander

Lehtori

Hannele.Moisander@laurea.fi