Jaetun asiantuntijuuden valmennus

Jaetun asiantuntijuuden valmennuksen avulla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaation asiakasosallisuus toteutuu. Valmennuksessa asiakkaiden raskaatkin kokemukset käännetään muita hyödyttäväksi osaamiseksi ja voimavaraksi. Asiakkaat ja heidän läheisensä saadaan henkilökunnan avuksi kehittämään laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita. Samalla ammattilaiset oppivat uudenlaisen asiantuntijaroolin – asiakkaiden kanssa yhdessä tekijöiksi.

Lähiopiskelu, Toteutustapa valittavissa

Ilmoittautumisaika: Jatkuva

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: AMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Hyvinvointialueilla on velvoite huolehtia asiakasosallisuuden toteutumisesta.

Laki hyvinvointialueesta (611/2021), 5 luku 29 §, 32 § määrittää, että aluevaltuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. Keskeistä on palvelujen kehittäminen yhdessä palvelujen käyttäjien ja henkilöstön kanssa.

Valmennuksen avulla organisaatio kehittää ja juurruttaa osallisuutta toiminnassaan, sekä auttaa toteuttamaan lain velvoitteet. Jaettu asiantuntijuus tuo toiminnan eri tasoille moniäänisyyttä, kykyä tunnistaa kipupisteitä ja kohdentaa kehittämistyö vaikuttaviin kohteisiin. Samalla saadaan osallisuuspääomaa toiminnan kehittämiseen, joka parantaa laatua, tehostaa asiakasvirtoja ja helpottaa henkilökunnan työkuormaa.

Laurean erinomaiset asiakaspalautteet saanut valmennusmalli tarjoaa hyväksi todetun tavan tuottaa parempia tuloksia helpommalla. Tarjoamme kokeneen kumppanin apua muutosvaateiden keskelle – yhdessä enemmän.

Koulutus järjestetään lähiopetuksena yrityskohtaisesti sovittuna ajanjaksona. Maksimiryhmäkoko koulutukseen on 20 henkilöä.

Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Koulutuksen ajoitus ja paikka sekä tarkempi sisältö sovitaan tapauskohtaisesti.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Voit pyytää tarjousta yrityskohtaiselle koulutukselle. Kirjoita tarjouspyynnön otsikkoon koulutuksen nimi. Tarjouslomake avautuu uuteen välilehteen.

Tietoa koulutuksesta

Saatat myös pitää...