Kolme avainta muutokseen

Miksi organisaatio muuttuu ja mitä se tarkoittaa? Muutos ei ole itseisarvo, vaan siihen on aina ulkoiset tai sisäiset syynsä. Esihenkilöille suunnatussa koulutuksessa opiskelija saa eväitä muutosprosessin ymmärtämiseen. Hän saa työkaluja muutoksen läpiviemiseen sekä asianosaisten sitouttamiseen.

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Aikataulutettu verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.09.2024 - 15.12.2024

Ilmoittautumisaika: Jatkuva

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: AMK

Mitä on muutosjohtaminen? Kolme avainta muutokseen koulutuksessa tutustutaan muutoksen läpiviemisen tietopohjaan. Koulutus koostuu kolmesta itsenäisestä puolipäivästä, joissa käsittelemme muutosta yksilön, ryhmän, organisaation ja yhteiskunnan tasolla. Ensimmäisen päivän aikana opiskelija pureutuu muutoksen ymmärtämiseen. Opiskelija muotoilee oman muutosprosessinsa tavoitteen analysoimalla ympäristöä ja tutustumalla ennakoinnin työkaluihin. Toisena päivänä läpikäydään muutoksen johtamista strategisessa ajattelussa ja käytännön työkaluilla. Opiskelija hyödyntää strategisia työkaluja muutostavoitteensa edistämiseksi ja tunnistaa muutoksen mahdollisuudet eri aikajänteillä. Kolmantena koulutuspäivänä tutustutaan muutoksen toimijoihin ja heidän osallistamiseensa sekä sitouttamiseen.

Hinta 250 €/osallistuva henkilö. Koulutus on suunniteltu 25-50 osallistujalle. Koulutus toteutetaan tilauskoulutuksena räätälöitynä asiakkaan tarpeisiin. Koulutuksen ajoitus ja paikka sekä tarkempi sisältö sovitaan tapauskohtaisesti.

Kiinnostuitko koulutuksesta? Voit pyytää tarjousta yrityskohtaiselle koulutukselle. Kirjoita tarjouspyynnön otsikkoon koulutuksen nimi. Tarjouslomake avautuu uuteen välilehteen. Jätä tarjouspyyntö 10.8.2024 mennessä.

Tietoa koulutuksesta

Kaisa Airo

Kouluttaja

Kaisa Airo

Yliopettaja

kaisa.airo@laurea.fi

Airo toimii palvelumuotoilun yliopettajana Laurean ammattikorkeakoulussa. Aikaisemmassa työssään hän on perehtynyt etenkin työympäristöjohtamiseen ja työympäristömuutokseen. Laureassa hän opettanut 9 vuotta kiinteistöjohtamisen lisäksi, palvelumuotoilua sekä kaupunkikehitystä. Tällä hetkellä Airo on vastuussa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessista, koulutuksen liiketoiminnasta sekä jatkuvan oppimisen koordinoinnista.

Kouluttaja

Jonna Hjelt

Lehtori

Jonna.Hjelt@laurea.fi

Hjelt työskentelee vanhempana lehtorina Laurean ammattikorkeakoulun strategisen johtamisen koulutusohjelmassa. Hän on aikaisemmassa työssään tutkinut suurten yritysten tutkimus ja kehittämisyksiköiden toimintaa ja keinoja strategiselle uudistumiselle. Lisäksi tutkimuksen kohteena ovat olleet esimerkiksi pk-yritysten digitaalinen arvolupaus ja kansainvälistyminen sekä sote-pk-yritysten johtamisen kehittäminen. Hjelt opettaa strategisen johtamisen lisäksi, muutosjohtamista ja johtoryhmätyöskentelyä.