Onnistuneen hankevalmistelun ABC

Kurssi tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista. Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen)

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.12.2023 - 31.07.2024

262 paikkaa jäljellä

Ilmoittautumisaika: 03.04.2024 - 30.06.2024

0,00 

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Koulutuksen laajuus: 1 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: YAMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 38 / 300

Tämä kurssi tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista.

1. Johdanto
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä hankevalmistelusta
Osiossa tutustut kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiin hanketyöstä. Saat myös yleiskuvan siitä, mitä hankevalmistelussa on hyvä ottaa huomioon.

3. Hankeidea
Osiossa pohditaan sitä, mistä hankeideat syntyvät, millainen on hyvä hankeidea ja miten hankeideaa voi kiteyttää.

4. Hankkeen suunnittelu
Osiossa esitellään hankesuunnittelua tukevia kysymyksiä ja työkaluja.

5. Aikataulutus
Osiossa käydään läpi hankevalmistelun aikataulutusta sekä asioita, joihin valmistelussa tulee varata aikaa.

6. Rahoitus
Osiossa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet sekä se, millaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota rahoitusohjelmassa sekä rahoittajan ohjeistuksissa.

7. Hankekumppanit
Osiossa pohditaan hankekumppaneiden merkitystä hankehakemuksessa sekä kuullaan kokeneiden hankeasiantuntijoiden näkemyksiä verkostoitumiseen.

8. Hakemuksen kirjoittaminen
Osiossa esitellään vinkkejä hankehakemuksen kirjoittamiseen sekä tutustutaan prosessikirjoittamisen vaiheisiin.

9. Hankkeen budjetointi
Osiossa esitellään hankkeen budjetin laatimista. Osiossa perehdytään mm. budjetin suuruusluokkaan ja omarahoitukseen, hankesuunnitelman ja budjetin yhteyteen sekä budjetin jakautumisesta hankekonsortion kesken.

10. Tutkimusetiikka
Osiossa käsitellään sitä, miten tutkimusetiikka liittyy hankevalmisteluun ja miksi se on tärkeä huomioida jo hankehakemusvaiheessa. Osiossa käsitellään tutkimusetiikan perusasioista, tutkimusluvan merkityksestä ja hakemisesta sekä eettistä ennakkoarviointia.

11. Hyvän hankevalmistelun piirteitä
Osiossa esitellään hyvän hankevalmistelun ja hankehakemuksen piirteitä. Osiossa kuullaan myös kokeneiden hankevalmistelijoiden vinkkejä hankevalmistelun ensikertalaisille.

12. Yhteenveto ja suoritusmerkintä
Tässä osiossa kootaan yhteen kurssin anti sekä pääset pyytämään suoritusmerkinnän. Huomiothan, että tämä osio avautuu vasta kun kaikki pakolliset tehtävät on tehty.

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaja

Clarissa Bingham

Grant writer

Clarissa.Bingham@laurea.fi