Osakkuus osana uraa

Verkkokurssilla perehdytään startup-yrittäjyyden, perinteisen yrittäjyyden ja buyout-yrittäjyyden  keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen. Kurssi on YAMK-tasoinen. Kurssi on saatavilla myös AMK-tasoisena.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.01.2024 - 31.07.2024

393 paikkaa jäljellä

Ilmoittautumisaika: 03.04.2024 - 30.06.2024

0,00 

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Koulutuksen laajuus: 5 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: YAMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 7 / 400

Oman yrityksen perustaminen ei sovi kaikille. Turvallisuutta kaipaavalle palkkatyö saattaa olla fiksuin uravaihtoehto. Se ei kuitenkaan sulje pois osaomistamisen mahdollisuutta. Osakkuuden hankkiminen on huomattavasti riskittömämpää kuin oman yrityksen perustaminen ja soveltuu laajemmalle joukolle ihmisiä. Se on yksi tapa toteuttaa yrittäjyyshaaveita, mutta ilman yrittäjyyden tuomaa epävarmuutta. Osaomistaminen on kevyimmillään kuin palkkatyötä, mutta yrittäjämäisin työsuhde-eduin. Osaomistamista voi harjoitella jopa sivubisneksenä, palkkatyön ohessa.

Omistajaohjauksen näkökulmasta yritykset voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: startup-yrittäjyys, perinteinen yrittäjyys ja buyout-yrittäjyys. Kurssilla perehdytään näiden kolmen yrittäjyysmuodon keskeisimpiin eroihin osaomistajan näkökulmasta ja tarjotaan työkaluja sekä ajatuksia oman osakkuuspolun aloittamiseen.

Tietoa koulutuksesta

Antti Sekki

Kouluttaja

Antti Sekki

Yliopettaja

antti.sekki@laurea.fi