Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus antaa mahdollisuuden hakea erikoispätevyyttä lääkkeenmääräämiseen. Voit koulutuksen jälkeen toimia perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa.

Hyvinvointi ja terveysala

Ilmoittautumisaika: 01.01.2024 - 05.08.2024

Koulutuksen laajuus: 45 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Sijainti: Laurea Otaniemi

Laurea-ammattikorkeakoulussa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen lisäkoulutus vuonna 2013. Lisäkoulutus tuottaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Hakijoille järjestetään Farmakologian preppausilta keskiviikkona 6.5. klo 16.30-19.30. Linkki preppausiltaan lähetetään koulutukseen hakeneille sähköpostilla.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu seuraavista osioista:

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä
  • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko
  • Kliininen hoitotyön toteuttaminen
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa

Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 20, noin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuspäivät järjestetään Laurean Otaniemen kampuksella, osoitteessa Metsänpojankuja 3, 02130 Espoo.

Koulutus alkaa 29.8.2024. Seuraavan koulutuksen lähipäivät julkaistaan keväällä 2024.

Monipuoliset opetus- ja oppimismenetelmät edellyttävät opiskelijalta motivaatiota ja mahdollisuuksia sitoutua vaativaan opiskeluun työn ohella. Opiskelijalta vaaditaan tietotekniikan hyvää hallintaa, sillä suuri osa opinnoista tapahtuu verkko-opintoina. Teoreettisia opintoja tukee käytännössä tapahtuva oppiminen omassa terveyskeskuksessa laillistetun lääkärin ohjaamana. Opiskelijan työnantaja vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja lääkäriohjaajan järjestämisestä.

Hyväksytysti suoritettu koulutus voidaan osaksi hyväksilukea ylempään amk-tutkintoon johtavissa opinnoissa.