Syövän ehkäisy, syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö

Opiskelija vahvistaa omaa, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä syövän näyttöön perustuvan hoidon osaamisella. Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Hyvinvointi ja terveysala

Lähiopiskelu

Toteutusaika: 12.09.2024 - 19.09.2025

Ilmoittautumisaika: 17.03.2024 - 31.05.2024

Koulutuksen laajuus: 30 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Sijainti: Laurea Tikkurila

Opintojen tavoite

Opintojen tavoite on vahvistaa terveysalan ammattilaisten syövän ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen, ihmislähtöiseen hoitoon ja kuntoutukseen liittyvää erityisosaamista moniammatillisen syövän hoidon jatkumon osaajina ja kehittäjinä.

Opiskelija vahvistaa omaa, työyhteisön, organisaatioiden ja alueellisen asiantuntijuuden kehittymistä syövän näyttöön perustuvan hoidon osaamisella.

Koulutuksen hinta on 1500 €.

Opinnot jakautuvat neljään kokonaisuuteen:

  • Ihmis- ja yhteisölähtöinen hoito 6 op
  • Syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö 10 op
  • Syöpään sairastuneen voimavarojen ja selviytymisen tukeminen 6 op
  • Syövän hoidon asiantuntijana kehittyminen 8 op

Opintojen toteutus

Erkoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja oman henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 17.3. – 31.5.2024.

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen sekä opiskelumotivaation perusteella. Hakulomakkeella työkokemus on pisteytetty seuraavasti:

  • Alle 2 vuotta 1p
  • 2-4 vuotta 2p
  • yli 5 vuotta 3p

Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-7p. Enimmäispistemäärä on siis 10 pistettä.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimiville terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opintoasteen tutkinnon suorittaneille.

Pe­ruu­tuseh­dot

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova. Koulutuspaikan vahvistamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan.

Kouluttaja

Sanna Kuivalainen

Lehtori

sanna.kuivalainen@laurea.fi