TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi?

Tällä verkkokurssilla opit, mitä TKI- eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on. Pohdimme myös TKI-toiminnan hyötyjä yksilön, organisaatioiden ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen)

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.12.2023 - 31.07.2024

281 paikkaa jäljellä

Ilmoittautumisaika: 03.04.2024 - 30.06.2024

0,00 

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Koulutuksen laajuus: 1 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: YAMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 19 / 300

Tässä kurssissa perehdymme siihen, mitä TKI- eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on. Pohdimme myös TKI-toiminnan hyötyjä yksilön, organisaatioiden ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta.

1. Johdanto
Tämä osio sisältää tärkeää tietoa kurssin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Yleistä TKI:stä

Teemassa esitellään TKI-toimintaa yleisesti ja käydään läpi, mitä TKI:lla tarkoitetaan Se koostuu videoista, materiaaliin tutustumisesta sekä tehtävistä.

3. EU & TKI: rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet

Teemassa esitellään EU-rahoituksen pääperiaatteet: mihin EU-rahoitusta voi käyttää, kuka ja miten voi hakea rahoitusta sekä rahoituksen pääteemat ja -ohjelmat rahoituskaudella 2021-2027.

Sisältö:

  • Yleiskatsaus EU-rahoitukseen
  • Tiivistelmä yleisimmistä rahoitusohjelmista Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa, Erasmus+

Toteutus ja tehtävät: Perustiedot em. rahoitusohjelmista sekä niihin liittyvät tehtävät

4. Onnistuneen hankevalmistelun ABC

Teemassa käydään läpi pääkohdat, sitä, mitä vaiheita sisältyy hankevalmisteluun.

Toteutus ja tehtävät: Teemaan sisältyvät tekstit sekä siihen liittyvät materiaalit ja tehtävät.

5. Verkostot ja yhteistyö hankkeessa

Teemassa käydään läpi TKI-hankkeiden toimijoiden välistä yhteistyötä yleisellä tasolla, millaisia erilaisia rooleja hankkeessa voi olla sekä mistä hankepartnereita voi löytää. Teemassa käsitellään myös TKI-toimintaa yritysyhteistyön näkökulmasta erityisesti ammattikorkeakouluissa, EU-tason verkostoitumista sekä millaisia taitoja verkostoituminen vaatii.

Toteutus ja tehtävät: Teemaan sisältyvät tekstit sekä siihen liittyvät materiaalit ja tehtävät.

6. Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa

Teemassa käydään läpi TKI-hankkeiden viestintää, avoimuutta ja vaikuttavuutta yleisellä tasolla. Teemassa käsitellään, kuinka tehdä vetovoimaista, tehokasta ja kaikkia palvelevaa TKI-viestintää, avoimen TKI- toiminnan periaatteita, miten vaikuttavuutta voi lisätä erilaisilla toiminnan tasoilla ja miten vaikuttavuutta arvioidaan.

Toteutus ja tehtävät: Teemaan liittyvät oppaat, artikkelit, julkaisut, videot ja muu materiaali sekä niihin liittyvät tehtävät.

7. Yhteenveto ja valmis suoritus

Tässä kootaan yhteen kurssin:n asiat. Voit myös pyytää itsellesi suoritusmerkinnän, kun olet käynyt kaikki tarvittavat materiaalit läpi ja tehnyt pakolliset tehtävät hyväksytysti

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaja

Clarissa Bingham

Grant writer

clarissa.bingham@laurea.fi