Turvallisesti matkalla maailmalle – Esihenkilön tehtävät ja vastuut

Tällä turvallisuusalan kurssilla tarkastelet ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Aiheina kurssilla ovat turvallisuuden johtaminen, ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö, turvallisuusperehdytys sekä kriisinhallinta. Tällä maksuttomalla verkkokurssilla opit turvallisuuden osa-alueita.

Turvallisuusala

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.11.2023 - 30.06.2024

585 paikkaa jäljellä

Ilmoittautuminen: 03.04.2024 - 23.05.2024

0,00 

Ilmoittautuminen suljettu

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOP2), Palvelualat

Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: AMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 15 / 600

Turvallisesti matkalla maailmalle – Esihenkilön tehtävät ja vastuut kurssi tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Kurssi on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Kurssi muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista:

  • Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
  • Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö
  • Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana
  • Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle
  • Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä

Tutustu aluksi orientaatiomoduuliin. Tämän jälkeen voit itse valita, missä järjestyksessä haluat edetä.

Kurssilla on yhteensä 10 testiä/tehtävää. Ne muodostuvat jokaisessa moduulissa olevasta osaamisen testistä ja lisäksi opintojaksolla on pohdintatehtäviä sekä yksi tutustumistehtävä. Kaikki testit ja tehtävät tehdään yksilötyönä.

Tietoa koulutuksesta

Soili Martikaien

Kouluttaja

Soili Martikainen

Lehtori

Soili.Martikainen@laurea.fi

”Kaikki organisaatiot, niin yritykset kuin julkisen sektorin toimijat, hyötyvät riskiperusteisesta toiminnasta, joka on osa hyvää hallintotapaa, johtajuutta ja ennakoivaa toimintaa. Riskienhallintaa tarvitaan kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla tavoitteita asettaessa, päätöksenteon tukena sekä jatkuvan kehittymisen mahdollistajana.”

Soililla on vankka kokemus riskienhallinnasta sekä liike-elämästä että viranomaistehtävistä. Soilin väitöstutkimus vuodelta 2016 käsittelee konsultoivaa auditointia sekä peruskoulujen ja ammattikorkeakoulujen turvallisuusjohtamista. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja on julkaissut useita riskienhallintaan ja turvallisuusjohtamiseen liittyviä artikkeleita ja oppaita.

Soili Martikaisen LinkedIn-profiili: https://www.linkedin.com/in/soili-martikainen-71a660127/