Turvataitokasvatus seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä – esimerkkejä Oulusta

Turvataitokasvatuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä kaikkea lapsiin kohdistuvaa kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa. Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ehkäistään sekä fyysisissä että digitaalisissa ympäristöissä ja lasten keskinäisissä sekä myös aikuisten ja lasten välisissä suhteissa. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Rikosseuraamusala, Sosiaaliala

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.03.2024 - 30.06.2024

254 paikkaa jäljellä

Ilmoittautuminen: 03.04.2024 - 19.05.2024

0,00 

Ilmoittautuminen suljettu

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutuksen laajuus: 3 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: AMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 46 / 300

Kurssin aikana tutustutaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ilmiöihin sekä opitaan seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisystä turvataitokasvatuksen avulla.

Kurssi koostuu kolmesta moduulista, jotka sisältävät videoluentoja ja muuta materiaalia.

Kurssilla opit

  • ymmärtämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan erilaisia muotoja sekä uhriksi joutumisen riskiä lisääviä ja siltä suojaavia tekijöitä
  • kuinka sinun tulee toimia lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksuaaliväkivalta- ja seksuaaliväkivaltaepäilytilanteissa
  • ymmärtämään turvataitokasvatuksen keskeiset sisällöt ja niiden merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnille ja arjen selviytymistaidoille sekä tietämään mihin turvataitokasvatus pohjautuu
  • soveltamaan turvataitokasvatuksen sisältöjä omaan toimintaympäristöösi, myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset huomioiden
  • edistämään pysyvän turvataitokasvatuspolun kehittymistä omassa yhteisössäsi

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaja

Maria Normann

Lehtori

maria.normann@laurea.fi

Riikka Kanervo

Kouluttaja

Riikka Kanervo

Lehtori

riikka.kanervo@laurea.fi