Verkostot ja yhteistyö hankkeessa

Perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään myös oman verkostoitumissuunnitelman. Opiskellusta kurssista saat oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Kaikille aloille soveltuva (monialainen), Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Itsenäinen verkko-opiskelu

Toteutusaika: 01.12.2023 - 31.07.2024

272 paikkaa jäljellä

Ilmoittautumisaika: 03.04.2024 - 30.06.2024

0,00 

Tutkinto, johon opinto kuuluu Laureassa: Laurea täydentävä osaaminen, yamk-tutkinto (TYJ), Yhteiset opinnot

Koulutuksen laajuus: 1 opintopistettä

Pääasiallinen opetuskieli: suomi

Koulutuksen taso: YAMK

Sijainti: Laurea Verkkokampus

Ilmoittautumistilanne: 28 / 300

Perehdyt monelta kannalta siihen, mitä on yhteistyö ja verkostoituminen hankkeessa. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään myös oman verkostoitumissuunnitelman.

 1. Orientaatio
  Tämä osio sisältää tärkeää tietoa kurssin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.
 2. Johdanto
  Tässä osiossa orientoidut aihealueen teemoihin piirrosvideon ja tietosisällön avulla.
 3. Esimerkkejä EU-verkostoista
  Osiossa perehdytään erilaisiin EU-tasoisiin verkostoihin sekä kumppanuusohjelmiin lyhyiden tietoiskujen avulla.
 4. Esimerkkejä 3AMK-verkostoista
  Tässä osiossa pääset tutustumaan esimerkkien kautta 3AMK-verkostoihin. Lisäksi pääset perehtymään esimerkkihankkeisiin, joita 3AMK-korkeakoulut ovat toteuttaneet erilaisissa EU:n laajuisissa yhteistyöverkostoissa.
 5. EU verkottoituminen & yritykset EU-hankkeissa
  Tässä osiossa saat konkreetteja vinkkejä verkostoitumiseen sekä hankekumppanien etsimiseen ja löytämiseen. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin portaaleihin, joiden avulla hankekumppaneiden hakeminen ja löytäminen helpottu. Lopuksi perehdyt yritysten näkökulmaan EU:n tasoisissa yhteishankkeissa.
 6. Yhteistyöt ja roolit hankkeen eri vaiheissa
  Osiossa perehdytään yhteistyön eri tasoihin sekä erilaisiin rooleihin sekä työnjakoon hankkeen eri vaiheissa.
 7. Yhteiskehittäminen ja ekosysteemitoiminta
  Tässä osiossa tutustutaan osallistavaan kehittämishankkeen suunnitteluun, yhteiskehittämiseen, fasilitointiin ja sen työkaluihin, hankeyhteistyön työkaluun sekä ekosysteemiajatteluun TKI-työssä.
 8. Lopputehtävä ja suoritusmerkintä                                                                      Tässä osiossa pääset tekemään kurssin lopuksi oman verkostoitumissuunnitelman. Pääset pohtimaan ainakin seuraavaa: Kenen kanssa haluisi verkostoitua, missä ja miten? Mitä tai millaista yhteistyötä verkostoitumisesta voisi seurata/olisi toiveissa seurata? Tässä osiossa voit myös pyytää suoritusmerkinnän kurssista.

Tietoa koulutuksesta

Kouluttaja

Clarissa Bingham

Grant writer

Clarissa.Bingham@laurea.fi