Video: Yhteiskehittämisen prosessi ja tyypillisiä menetelmiä

Videolla avataan yhteiskehittämisen prosessin vaiheet ja vaiheiden menetelmät.

Yhteiskehittäminen on prosessi, jossa eri sidosryhmät työskentelevät yhdessä luodakseen uusia ideoita, palveluita tai tuotteita tai parantaakseen olemassa olevia prosesseja. Se on monialainen ja monitieteellinen toiminta, joka pyrkii luomaan lisäarvoa kaikille asianosaisille. Yhteiskehittämisen tavoitteena on saavuttaa yhteinen ymmärrys ja ratkaista kompleksisia ongelmia yhteistyössä. Tämä menetelmä on laajalti käytössä eri aloilla, kuten teknologiayrityksissä, konsulttipiireissä ja monikansallisissa järjestöissä, ja se sopii erityisen hyvin asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen

Laurea jakaa opetuksen sisältöjä videoiden muodossa, näiden tarkoituksena pyritään vastaamaan esimerkiksi työelämän oppimisen ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin pieninä palasina, ajasta ja paikasta riippumattomasti. Käytä vaikkapa bussimatka oppimiseen!

Kaikille aloille soveltuva (monialainen)

Itsenäinen verkko-opiskelu

Ilmoittautumisaika: Jatkuva


Katso video

  • Kesto: noin 13 min
  • Hinta: maksuton (0€)
  • Kohderyhmä: avoin kaikille
  • Ajoitus: omaan tahtiin

Saatat myös pitää...